Vozidlá a motory

Počas štúdia budeš:

  • koncipovať, konštruovať, diagnostikovať, skúšať a udržiavať vozidlá a spaľovacie motory
  • hodnotiť kvalitu a skúšanie dopravnej techniky
  • analyzovať vlastnosti vozidiel a častí motorov

V akých priestoroch sa budeš realizovať a vzdelávať?

  • v moderných učebniach pre simulované technické výpočty a experimentálne skúšanie
  • v laboratóriách vybavených pre konštruovanie a modelovanie, analyzovanie, skúšanie a diagnostiku v najmodernejších softwéroch
  • časť štúdia stráviš v závodoch prezentáciou reálnych zadaní

Čo budeš vedieť vďaka programu Vozidlá a motory?

Ako absolvent Strojníckej fakulty budeš poznať a ovládať, analyzovať a riešiť problémy a možnosti v oblasti cestných a koľajových vozidiel, lodí a lietadiel. Tvoje úzke prepojenie teórie a praxe ti pomôže navrhovať a konštrukčne riešiť časti dopravných prostriedkov a ich subsystémov aj s využitím moderných počítačom podporovaných technológií.

Silné poznatky budeš mať zo všeobecného technického vzdelania, prehľadu o strojárskej výrobe a jej riadení, odborné poznatky z oblasti dopravných prostriedkov, spaľovacích motorov, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení.

Oblasť hodnotenia kvality a skúšobníctva dopravných prostriedkov ti nebude cudzia a budeš sa vyznať aj v legislatívnych požiadavkách kladených na výrobky a prevádzku dopravných prostriedkov a ich subsystémov.

Budeš schopný/schopná uplatniť sa v prevádzke dopravných prostriedkov, najmä cestných vozidiel, koľajových vozidiel, spaľovacích motorov, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení, pri ich diagnostike, údržbe a opravách.

Záver tvojho štúdia bude tvoriť semestrálny a záverečný projekt, bakalárska práca a zložená štátna skúška.

Ako hrdina budúcnosti budeš navrhovať a konštruovať najmodernejšie vozidlá, ktoré určia smerovanie našej dopravy. Tvoje kreatívne nápady, kvalitné vzdelanie a prehľad v moderných postupoch ťa odlíšia od tých, ktorí len nasledujú trendy na toho človeka, ktorý ich určuje. Si to ty?

A aj preto si hrdinom budúcnosti.

Pretože vďaka Strojníckej fakulte budeš vedieť navrhovať, projektovať, konštruovať a prevádzať rôzne stroje a zariadenia. Dokážeš sa zamestnať v oblasti, ktorú si sám/sama vyberieš.

prednášky renomovaných odborníkov
simulačné výpočtové techniky
vozidlá, lode, lietadlá, koľajové vozidlá

Akreditované študijné programy denného bakalárskeho štúdia Strojníckej fakulty ti dajú pevné základy v teórii a veľa priestoru a možností v praxi. Staneš sa profesionálom vo svojom odbore. Budeš rozumieť základom celého strojárenského priemyslu.

Vyberieš si zaujímavé pracovné možnosti a také zamestnanie, ktoré ťa bude baviť. Zarábaj pekné peniaze vďaka atraktívnemu vzdelaniu a zamakaj sa moderných projektoch. Využi svoju kreativitu, nápady a talent a znásob svoje vedomosti a prax.

Toto všetko odlišuje hrdinom od ostatných ľudí. A ty si predsa hrdina budúcnosti, alebo nie?

Carl Benz

Zdravím ťa. Volám sa Carl Benz a som známy ako muž, ktorý stvoril auto. Svetu 19. storočia dominovala para, bola v priemysle aj na oceánoch. Len na cestách chýbal moderný spôsob prepravy. Teraz je to samozrejmosťou, každý sadne do auta a cestuje kam len chce.

Môjmu vynálezu – vozidlu s ležatým jednovalcovým štvortaktným benzínovým motorom s elektrickým zapaľovaním a výkonom 0,75 koní – spočiatku verejnosť veľmi neverila a dokonca sa “koču bez koní” vysmievala.

Tak to býva, keď ste vizionárom.

Pravdepodobne som mal klasickú črtu hrdinov budúcnosti, jednoducho som videl dva až tri kroky pred a formoval som budúcnosť tak, aby mali ľudia jednoduchší život.

Už na škole som patril k najlepším študentom, lebo priemernosť mi nestačila. Dlho som pracoval v strojárskom priemysle, tvoril som, konštruoval a skúmal motory.

A patentoval som...

Systém regulácie rýchlosti, zapaľovanie pomocou iskier s batériou, zapaľovaciu sviečku, karburátor, spojku, radenie prevodových stupňov a vodný radiátor… A mimochodom, moja manželka sa stala prvou šoférkou dlhých vzdialeností. Prešla viac ako (neuveriteľných) 100 kilometrov.

Nie, nebolo to jednoduché.

Ale nič ma neodradilo od skúmania, skúšania a poznávania nových a ďalších spôsobov konštruovania. To isté čaká aj teba počas štúdia strojariny.