Energetic­ká a environ­mentálna technika

Počas štúdia budeš:

  • spájať základné poznatky z technických a prírodovedných disciplín, znalosti z teórie mechaniky tekutín, termodynamiky a prenosu tepla a hmoty
  • orientovať sa na štúdium zdrojov energií, rozvodových sietí energetických médií, na návrh a konštrukciu všetkých druhov strojov, ktoré vyrábajú, produkujú a transformujú energiu na aktívne využívanie odpadov pre energetické účely
  • pracovať na alternatívnych zdrojoch energie a teóriu meniť na prax

V akých priestoroch sa budeš realizovať a vzdelávať?

  • v laboratóriách na simulovanie tepelných javov
  • v priestoroch vybavených na znižovanie energetickej náročnosti objektov
  • v učebniach na efektívne využívanie energetických zdrojov

Čo budeš vedieť vďaka programu Energetic­ká a environ­mentálna technika?

Budúcnosti ti bude patriť, pretože budeš mať komplexné znalosti, skúsenosti a prax z oblasti energetiky. Cudzie ti nebudú oblasti konštrukcie a prevádzkovania energetických strojov a zariadení, legislatívy, ekológie, ergonomiky, ekonomiky, podnikania a riadenia.

Budeš schopný/schopná pôsobiť v akomkoľvek odbore národného hospodárstva a v prevádzkovaní energetických a environmentálnych zariadení, udržiavať ich prevádzky v schopnom stave a robiť jednoduchšie konštrukčné návrhy a zmeny.

Tvoja kreativita a silné základy vo vzdelaní ti umožnia navrhovať aj alternatívne spôsoby využívania energie a environmentálne spracúvať zvyšujúce sa množstvo odpadov. Budeš vedieť pracovať s tekutinami, teplom a hmotou a navrhovať ich nové a kreatívne využitie.

Záver tvojho štúdia bude tvoriť semestrálny a záverečný projekt, bakalárska práca a zložená štátna skúška.

Vďaka Strojníckej fakulte sa staneš hrdinom budúcnosti. Budeš schopný/schopná čeliť najrôznejších energetickým a environmentálnym hrozbám a pomáhať všetkým svojími kreatívnymi riešeniami. A to stojí za to!

A aj preto si hrdinom budúcnosti.

Pretože vďaka Strojníckej fakulte budeš vedieť navrhovať, projektovať, konštruovať a prevádzať rôzne stroje a zariadenia. Dokážeš sa zamestnať v oblasti, ktorú si sám/sama vyberieš.

obnoviteľné zdroje energie
optimalizácia zdrojov tepla
efektívne zhodnocovanie odpadov

Akreditované študijné programy denného bakalárskeho štúdia Strojníckej fakulty ti dajú pevné základy v teórii a veľa priestoru a možností v praxi. Staneš sa profesionálom vo svojom odbore. Budeš rozumieť základom celého strojárenského priemyslu.

Vyberieš si zaujímavé pracovné možnosti a také zamestnanie, ktoré ťa bude baviť. Zarábaj pekné peniaze vďaka atraktívnemu vzdelaniu a zamakaj sa moderných projektoch. Využi svoju kreativitu, nápady a talent a znásob svoje vedomosti a prax.

Toto všetko odlišuje hrdinom od ostatných ľudí. A ty si predsa hrdina budúcnosti, alebo nie?

Leonardo da Vinci

Zdravím ťa. Som Leonardo di ser Piero da Vinci, ale pokojne ma volaj Leo. V období renesancie som sa venoval všetkému, čo ma zaujímalo. Od umenia, astronómie, cez anatómiu až po vlastné vynálezy strojov a zariadení, o ktorých vtedy nikto nepočul.

Pravdepodobne celý svet pozná moje maľby #monalisa a fresky #lastdinner, no počas svojho pobytu vo Vatikáne som, okrem iného, naplánoval priemyselné využitie slnečnej energie pomocou parabolických zrkadiel na zohrievanie vody.

Fascinovalo ma lietanie, preto som pracoval na projektoch helikoptéry, rogala aj padáka.

Moje štúdium ľudskej anatómie viedlo k návrhu prvého známeho robota v písanej histórii.

Vojnové aktivity mi neboli blízke a rázne som odmietal násilie, no fascinovali ma silné stroje, tak som pracoval aj na vynálezoch vojenského zamerania, ako napríklad guľomety, obrnený tank poháňaný ľuďmi alebo koňmi, či klastrovej bomby, baranidla, rôznych kuší a projektilov.

Svoje vynálezy, architektonické nákresy a podrobné konštrukcie som si dôkladne zapisoval. 6000 strán popísaných rukou, chápeš? Jednoducho sa k nim na internete dostaneš. Čo by som za to dal ja.

Vieš prečo sa o mne hovorí ako
o prototype renesančného človeka?

Pretože som skúmal, hľadal som, pýtal sa správne otázky, na ktoré som zisťoval odpovede. Ak k tomu prirátaš analytické myslenie a spájanie faktov do väčších celkov, dostaneš mňa.

Bol som neustále aktívny
a nerád zostával na mieste.