Priemysel­né inžinierstvo

Počas štúdia budeš:

  • získavať poznatky z riadenia moderných, inteligentných a smart podnikov
  • organizovať a riadiť procesy vo výrobe
  • projektovať vhodné systémy podnikovej logistiky, kvality produkcie
  • manažovať a organizovať pomocné a obslužné prevádzky

V akých priestoroch sa budeš realizovať a vzdelávať?

  • v učebniach s rozšírenou, virtuálnou realitou a počítačovými simuláciami
  • v laboratóriách pre rozvoj smart a digitálnych závodov
  • v moderných počítačových miestnostiach plne vybavenými modernými zariadeniami

Čo budeš vedieť vďaka programu Priemysel­né inžinierstvo?

Po úspešnom ukončení štúdia na Strojníckej fakulte budeš nenahraditeľným hrdinom v moderných digitálnych podnikoch. Pretože budeš vynikať v oblastiach technických a prírodovedných disciplín, podnikového manažmentu, výrobných a informačných technológií. Ďalej budeš mať výborný prehľad v podnikovej logistike, organizácii pomocných a obslužných prevádzok a ich ekonomických závislostí.

Budeš mať vynikajúce organizačné schopnosti pre manažovanie procesov a projektov.

Práca sa ti bude sypať do rúk a budeš si môcť vybrať presne takú, ktorá ťa bude baviť: Riadiaci a koordinačný pracovník vo výrobných jednotkách a v útvaroch priemyselného inžinierstva, technik kvality, produktivity, pomocný projektant výrobných systémov, výrobný manažér.

Alebo radšej pracovník technickej prípravy výroby, priemyselný inžinier, pracovník útvaru plánovania a riadenia výroby, pracovník útvaru logistiky, pracovník útvaru riadenia kvality, pracovník útvaru údržby, pracovník útvaru ľudských zdrojov? Vyberieš si podľa toho, čo ťa bude najviac baviť.

Záver tvojho štúdia bude tvoriť semestrálny a záverečný projekt, bakalárska práca a zložená štátna skúška.

Strojnícka fakulta ti dá vynikajúce pevné základy z teórie a praxe na riadenie a organizovanie podnikov. Budeš rozumieť procesom, výrobe a pojmom. Nestratíš sa v manažovaní ľudí. A aj preto sa staneš hrdinom budúcnosti.

A aj preto si hrdinom budúcnosti.

Pretože vďaka Strojníckej fakulte budeš vedieť navrhovať, projektovať, konštruovať a prevádzať rôzne stroje a zariadenia. Dokážeš sa zamestnať v oblasti, ktorú si sám/sama vyberieš.

virtuálna a rozšírená realita
budovanie smart závodov
manažment a ekonomika

Akreditované študijné programy denného bakalárskeho štúdia Strojníckej fakulty ti dajú pevné základy v teórii a veľa priestoru a možností v praxi. Staneš sa profesionálom vo svojom odbore. Budeš rozumieť základom celého strojárenského priemyslu.

Vyberieš si zaujímavé pracovné možnosti a také zamestnanie, ktoré ťa bude baviť. Zarábaj pekné peniaze vďaka atraktívnemu vzdelaniu a zamakaj sa moderných projektoch. Využi svoju kreativitu, nápady a talent a znásob svoje vedomosti a prax.

Toto všetko odlišuje hrdinom od ostatných ľudí. A ty si predsa hrdina budúcnosti, alebo nie?

Emily Roebling

Ahoj, teší ma, že sa vidíme. Volám sa Emily Warren Roebling a je dosť pravdepodobné, že moje meno nepoznáš. To je v poriadku, koncom 19. storočia nebolo bežné, aby žena pracovala v oblasti strojárstva alebo priemyslu. Alebo pracovala vôbec.

Ja som však, potom, ako ochorel môj manžel, významnou mierou prispela k dokončeniu Brooklynského mosta. Máš na Instagrame jeho fotku? Pokiaľ nie, rýchlo to naprav.

Rozvinula som rozsiahlu vedomostnú databázu o pevnosti materiálov, analýze napätia, konštrukcii káblov a výpočte trolejových kriviek pomocou učenia môjho manžela a jeho otca. Na celý projekt som denne dohliadala a riadila ho.

Rokovala som s politikmi, konkurenčnými inžiniermi a všetkými tými, ktorí sa podieľali na práci na moste, až kým ľudia neverili, že som za návrhom mosta.

Nezľakla som sa.

Ako hovorím, nebolo to bežné. Vždy som milovala vzdelanie a každú informáciu som nasávala. Bola som a verím, že stále môžem byť vzorom pre mnohé mladé ženy, ktoré vedia, že vzdelanie je mimoriadne dôležité pre budúce úspechy.

Neustále som na sebe pracovala a učila sa.