Strojárske technológie

Počas štúdia budeš:

 

  • získavať poznatky o konštruktológii a strojárskych technológiách, o výrobných zariadeniach, o kvalite, ekonomike a riadení výroby
  • budovať svoje návyky a zručnosť v konštrukčných a technologických činnostiach, pri použití moderných technologických prostriedkov a tiež pri riadení a automatizácii strojárskej výroby
  • aplikovať základy IT, ekonomiky, elektroniky, mechatroniky a robotiky do strojárskej výroby

 

V akých priestoroch sa budeš realizovať a vzdelávať?

  • v moderných počítačových miestnostiach programovať v CNC
  • v laboratóriách digitálnej výroby
  • v laboratóriách na tepelné a zlievarenské spracovanie, nedeštruktívne metódy, strojárenskej metrológie a mnohých ďalších plne vybavených priestoroch

Čo budeš vedieť vďaka programu Strojárske technológie?

Ako čerstvý absolvent programu Strojárske technológie budeš mať množstvo praktických skúseností o konštruktológii a strojárskych technológiách, o výrobných zariadeniach, o kvalite, ekonomike a riadení výroby. Budeš sa bez problémov vyznať v najrozšírenejších technológiách strojárskej výroby a jej riadenia a tiež v oblasti automatizácie strojárskej výroby.

Ako profík/profíčka sa budeš orientovať aj v príbuzných odboroch elektroniky, mechatroniky, robotiky ako i v oblasti počítačovej podpory strojárskej výroby. 

Toto ti pomôže mať prehľad a porozumieš výrobných procesom. Keďže budeš mať skutočne široké vzdelanie, žiadna prekážka ťa neprekvapí.

Spojenie teórie a praxe ti po ukončení štúdia pomôže si vyberať zamestnanie vo viacerých oblastiach. A to hlavne v priemyselných podnikoch v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu, predaja, servisu a údržby.

Nebudeš mať problém pri hľadaní práce v priemyselných strojárskych podnikov, v železničnej a mestskej hromadnej doprave, vo všetkých oblastiach strojárstva a v ďalších organizáciách správneho, výrobného, prevádzkového alebo opravárenského charakteru.

Záver tvojho štúdia bude tvoriť semestrálny a záverečný projekt, bakalárska práca a zložená štátna skúška.

Vďaka Strojníckej fakulte sa staneš dôležitým a široko vzdelaným odborníkom/odborníčkou, ktorý/ktorá si bude môcť vyberať zaujímavé zamestnanie a pracovať na TOP hrdinských projektoch strojárskeho priemyslu. Ukáž na bakalárskom stupni, že na to máš.

A aj preto si hrdinom budúcnosti.

Pretože vďaka Strojníckej fakulte budeš vedieť navrhovať, projektovať, konštruovať a prevádzať rôzne stroje a zariadenia. Dokážeš sa zamestnať v oblasti, ktorú si sám/sama vyberieš.

moderné CAD,CAM a CAE systémy
automatizácia výrobných systémov
kontrola kvality, štandardu a overovanie

Akreditované študijné programy denného bakalárskeho štúdia Strojníckej fakulty ti dajú pevné základy v teórii a veľa priestoru a možností v praxi. Staneš sa profesionálom vo svojom odbore. Budeš rozumieť základom celého strojárenského priemyslu.

Vyberieš si zaujímavé pracovné možnosti a také zamestnanie, ktoré ťa bude baviť. Zarábaj pekné peniaze vďaka atraktívnemu vzdelaniu a zamakaj sa moderných projektoch. Využi svoju kreativitu, nápady a talent a znásob svoje vedomosti a prax.

Toto všetko odlišuje hrdinom od ostatných ľudí. A ty si predsa hrdina budúcnosti, alebo nie?

Nikola Tesla

Ahoj, určite ma poznáš, ale rád sa predstavím. Volám sa Nikola Tesla. Moje meno si asi spájaš s jednou vizionárskou značkou, ale pochádzam z voľakedajšieho Rakúskeho cisárstva a neskôr som odišiel do Ameriky. Chvíľu som žil aj v Budapešti a Paríži. Ale o tom potom, niekedy inokedy.

Moje patenty a teoretická práca formovali základ moderných systémov na striedavý prúd, čím sa začala Druhá fáza priemyselnej revolúcie.

Vynašiel som rádium – nie rádio. Mimochodom, podcasty vtedy ešte ani neexistovali. Bavil som sa, keď som verejne ukazoval možnosti bezdrôtovej telekomunikácie.

Zaujímal som sa aj o robotiku, balistiku, počítačovú vedu, jadrovú a teróretickú fyziku. Čo ti poviem, nenudil som sa. Dal som si prihlásiť niečo cez 300 patentov.

Prečo dnes takmer každý pozná moje meno?

Prekročil som svoju dobu. Veľa a tvrdo som makal na tom, aby som mohol objavovať, spoznávať a tvoriť. Nie každý pokus mi vyšiel a priznávam, sú veci, ktoré vznikli ako vedľajšie produkty mojich objavov.

Nikdy som sa nenechal odradiť,
vždy som išiel naplno.