Univerzita

Žilinská univerzita v Žiline patrí už šesťdesiatpäť rokov k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Zaujímame významné miesto medzi slovenskými vysokými školami a to nielen počtom študentov, ponukou zaujímavých a kvalitných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou.

Chceme ďalej rásť a podieľať sa na množstve vedeckých a praktických projektoch. Záleží nám na budúcnosti našich absolventov, preto poskytujeme také akreditované študijné programy, ktoré majú v budúcnosti perspektívu.

Inovujeme strojárstvo

Domáci priemysel našej krajiny stojí na strojárstve, ale bojuje s nedostatkom kvalifikovaných ľudí. Preto hľadáme hrdinov budúcnosti, ktorí poskytnú kvalitatívne a obsahovo lepšie a hlavne, náročnejšie riešenia. Hrdinov, ktorí budú pracovať na inteligentných výrobných systémoch v prepojení na myšlienky výzvy Priemysel 4.0, zelenú energiu v doprave, alternatívne zdroje energie a v neposlednom rade na inteligentné materiály a progresívne technológie. Tvarujte budúcnosť strojárstva, aby mohlo napredovať.

1 126 študentov
10 253 absolventov
1250 € priemerný plat

Vízia, cieľ a poslanie

Poslaním Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline je vysokoškolské vzdelávanie v študijných programoch všetkých troch stupňov, vykonávanie základného a aplikovaného výskumu a vývoja.

Víziou našej fakulty je dosiahnutie uznania domácou vedeckou a priemyselnou komunitou predovšetkým v oblasti vzdelávania nových technických kádrov. Záleží nám na dosahovaní akceptácie v oblasti vedy a výskumu, predovšetkým ako rešpektovaný a spoľahlivý partner v domácich a medzinárodných projektoch. V oblasti výskumného smerovania fakulty bude prioritnou oblasťou cielený priemyselný výskum zameraný predovšetkým na úlohy strojárstva a ďalších relevantných odvetví nielen na domácej, ale aj medzinárodnej úrovni. Prirodzenou úlohou je podpora všestranného rozvoja pracovníkov fakulty spojená s pokračovaním budovania kultúry spolupráce, vzťahov a kreatívneho prostredia na fakulte.

ERASMUS

ERASMUS je vzdelávací program Európskej únie zameraný predovšetkým na vysokoškolských študentov a ich vzdelávanie v Európe a zahraničí.

Zahraničný pobyt dokáže mnohým študentom zmeniť život.

Čo by ti nemalo ujsť?

Na internátoch máme miesto pre každého

Všetkým študentom 1. ročníka denného Bc. štúdia, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Žiline, garantujeme ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UNIZA.

  • Len 15 minút autobusom od školy
  • Na výber z dvoch ubytovacích zariadení – Veľký Diel a Hliny
nové izby

Zrekonštruované izby sú pohodlné, príjemné a spoznáš množstvo nových ľudí.
Dostali sa ti do uší tzv. chodbovice?

posteľ pre každého

Ubytovanie garantujeme každej prijatej študentke a každému prijatému študentovi na denné bakalárske štúdium.

blízko do mesta

Z internátu to budeš mať blízko do školy, mesta aj prírody.
Budeš v centre diania.

V Žiline sa nikto nenudí.
Nebudeš sa ani ty.

Moderuj v študentskom rádiu, píš scenáre pre študentskú televíziu, tancuj vo folklórnom súbore Stavbár alebo rozvíjaj svoj podnikateľský nápad v startupe Povolanie podnikateľ. Nič pre teba? V meste nájdeš kopec zábavy, podnikov a klubov. Alebo radšej samota v prírode? Doslovne na skok to budeš mať k najbližším kopcom. Univerzita predsa nie je len o učení sa a skúškach.

buď fit

Futbal, hokej, korčule, posilka, tenis… Treba pokračovať? Určite si nájdeš priestor pre svoj obľúbený šport.

jedz a pi

Hlad ťa v Žiline nezastihne. V kampuse sa môžeš spoľahnúť namenzu. V meste budeš mať na výber od halušiek po kebap.

zabávaj sa

Študentský život, plesy, párty, nočný život, kultúrnie dianie. V Žiline sa s novou partiou nudiť nebudeš.

This error message is only visible to WordPress admins
This endpoint has been retired

No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Click here to troubleshoot