Univerzita

Žilinská univerzita v Žiline patrí už šesťdesiatpäť rokov k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Zaujímame významné miesto medzi slovenskými vysokými školami a to nielen počtom študentov, ponukou zaujímavých a kvalitných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou.

Chceme ďalej rásť a podieľať sa na množstve vedeckých a praktických projektoch. Záleží nám na budúcnosti našich absolventov, preto poskytujeme také akreditované študijné programy, ktoré majú v budúcnosti perspektívu.

Inovujeme strojárstvo

Domáci priemysel našej krajiny stojí na strojárstve, ale bojuje s nedostatkom kvalifikovaných ľudí. Preto hľadáme hrdinov budúcnosti, ktorí poskytnú kvalitatívne a obsahovo lepšie a hlavne, náročnejšie riešenia. Hrdinov, ktorí budú pracovať na inteligentných výrobných systémoch v prepojení na myšlienky výzvy Priemysel 4.0, zelenú energiu v doprave, alternatívne zdroje energie a v neposlednom rade na inteligentné materiály a progresívne technológie. Tvarujte budúcnosť strojárstva, aby mohlo napredovať.

1 126 študentov
10 253 absolventov
1250 € priemerný plat

Vízia, cieľ a poslanie

Poslaním Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline je vysokoškolské vzdelávanie v študijných programoch všetkých troch stupňov, vykonávanie základného a aplikovaného výskumu a vývoja.

Víziou našej fakulty je dosiahnutie uznania domácou vedeckou a priemyselnou komunitou predovšetkým v oblasti vzdelávania nových technických kádrov. Záleží nám na dosahovaní akceptácie v oblasti vedy a výskumu, predovšetkým ako rešpektovaný a spoľahlivý partner v domácich a medzinárodných projektoch. V oblasti výskumného smerovania fakulty bude prioritnou oblasťou cielený priemyselný výskum zameraný predovšetkým na úlohy strojárstva a ďalších relevantných odvetví nielen na domácej, ale aj medzinárodnej úrovni. Prirodzenou úlohou je podpora všestranného rozvoja pracovníkov fakulty spojená s pokračovaním budovania kultúry spolupráce, vzťahov a kreatívneho prostredia na fakulte.

ERASMUS

ERASMUS je vzdelávací program Európskej únie zameraný predovšetkým na vysokoškolských študentov a ich vzdelávanie v Európe a zahraničí.

Zahraničný pobyt dokáže mnohým študentom zmeniť život.

Čo by ti nemalo ujsť?

Na internátoch máme miesto pre každého

Všetkým študentom 1. ročníka denného Bc. štúdia, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Žiline, garantujeme ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UNIZA.

  • Len 15 minút autobusom od školy
  • Na výber z dvoch ubytovacích zariadení – Veľký Diel a Hliny
nové izby

Zrekonštruované izby sú pohodlné, príjemné a spoznáš množstvo nových ľudí.
Dostali sa ti do uší tzv. chodbovice?

posteľ pre každého

Ubytovanie garantujeme každej prijatej študentke a každému prijatému študentovi na denné bakalárske štúdium.

blízko do mesta

Z internátu to budeš mať blízko do školy, mesta aj prírody.
Budeš v centre diania.

V Žiline sa nikto nenudí.
Nebudeš sa ani ty.

Moderuj v študentskom rádiu, píš scenáre pre študentskú televíziu, tancuj vo folklórnom súbore Stavbár alebo rozvíjaj svoj podnikateľský nápad v startupe Povolanie podnikateľ. Nič pre teba? V meste nájdeš kopec zábavy, podnikov a klubov. Alebo radšej samota v prírode? Doslovne na skok to budeš mať k najbližším kopcom. Univerzita predsa nie je len o učení sa a skúškach.

buď fit

Futbal, hokej, korčule, posilka, tenis… Treba pokračovať? Určite si nájdeš priestor pre svoj obľúbený šport.

jedz a pi

Hlad ťa v Žiline nezastihne. V kampuse sa môžeš spoľahnúť namenzu. V meste budeš mať na výber od halušiek po kebap.

zabávaj sa

Študentský život, plesy, párty, nočný život, kultúrnie dianie. V Žiline sa s novou partiou nudiť nebudeš.

[instagram-feed]