Počítačové konštruo­vanie a simulácie

Počas štúdia budeš:

  • konštruovať strojové súčiastky, montážne jednotky a tvoriť k nim technickú dokumentáciu
  • pracovať v moderných 2D a 3D CAD systémochpre konštruovanie a modelovanie
  • analyzovať a simulovať časti technických systémov a ich mechanizmov v dynamických MKP analýzach a pracovať so systémami pre náročné výpočty

V akých priestoroch sa budeš realizovať a vzdelávať?

  • počítačové učebne
  • laboratóriá na skúšanie a diagnostiku, elektromobilitu, bioniku
  • laboratória dynamiky a analýzy konštrukcií

Čo budeš vedieť vďaka programu Počítačové konštruovanie a simulácie?

Tvoj odborný základ zo štúdia programu Počítačové konštruovanie a simulácie budú tvoriť predmety ako matematika, fyzika, mechanika tekutín, termomechanika a pružnosť a pevnosť, ďalej spolu s mechanikou tuhého telesa a s konštrukčne a technologicky orientovanými predmetmi.

Ďalšiu časť štúdia sa zameriaš na vedomosti z aplikovaných vedných disciplín zameraných hlavne na modelovanie, výpočty, konštrukciu, prevádzku a údržbu technických zariadení. To znamená, že si sa už počas štúdia môžeš profilovať na všetky oblasti technických odborov.

Staneš sa profíkom/profíčkou v práci s modernými CAD systémami na podporu konštruovania a modelovania, ako aj so systémami pre výpočet, analýzu a simuláciu častí technických systémov a ich mechanizmov v dynamických a MKP analýzach.

Teoretické a praktické vzdelanie sa nevylučuje, ale vzájomne dopĺňa. Dokážeš zvládať náročné okruhy problémov pomocou vlastných praktických riešení.

Záver tvojho štúdia bude tvoriť semestrálny a záverečný projekt, bakalárska práca a zložená štátna skúška.

A aj preto si hrdinom budúcnosti.

Pretože vďaka Strojníckej fakulte budeš vedieť navrhovať, projektovať, konštruovať a prevádzať rôzne stroje a zariadenia. Dokážeš sa zamestnať v oblasti, ktorú si sám/sama vyberieš.

návrhy tvojich inteligentných strojov
analýzy pre výskum
moderné priestory
laboratória na skúšanie

Akreditované študijné programy denného bakalárskeho štúdia Strojníckej fakulty ti dajú pevné základy v teórii a veľa priestoru a možností v praxi. Staneš sa profesionálom vo svojom odbore. Budeš rozumieť základom celého strojárenského priemyslu.

Vyberieš si zaujímavé pracovné možnosti a také zamestnanie, ktoré ťa bude baviť. Zarábaj pekné peniaze vďaka atraktívnemu vzdelaniu a zamakaj sa moderných projektoch. Využi svoju kreativitu, nápady a talent a znásob svoje vedomosti a prax.

Toto všetko odlišuje hrdinom od ostatných ľudí. A ty si predsa hrdina budúcnosti, alebo nie?

Hedy Lamarr

Ahoj, som Hedy Lamarr, známa hviezda amerického strieborného plátna minulého storočia. Tak ma pozná celý svet. Ale už menej ľudí vie, že som vynašla základ niečoho veľmi, ale veľmi dôležitého.

Niečoho, čo využívaš každý deň aj ty.

Po komplikovanej situácii, kedy v Európe rástla nenávisť, som emigrovala do Spojených štátov. Hrala som v niekoľkých úspečných filmoch a budovala svoju kariéru, zatiaľ čo v osobnom živote som sa učila a samovzdelávala. Pracovala som na vynálezoch, medzi ktoré patrilo vylepšené semaforové svetlo a tableta, ktorá by sa rozpustila vo vode, aby vytvorila sýtený nápoj. Nápoj bol neúspešný, čo ma síce sklamalo, ale neodradilo.

Nepáčilo sa mi, že som bola úspešná a zarábala množstvo peňazí, keď sa Európa zmietala vo vojne. Mala som túžbu pomôcť ľuďom, nech tá hrôza čo najskôr skončí.

Chcela som sa pripojiť k Národnej rade vynálezcov, ale bolo mi povedané, že by som mohla lepšie pomôcť vojnovému úsiliu tým, že využijem svoj status známej celebrity a herečky na predaj vojnových dlhopisov.

Nestačilo mi to.

Pomohla zlepšiť tvar lietadiel na rýchlejšie, ktoré sa následne aj konštruovali. Môj vtedajší partner Howard Hughes, americký letecký konštruktér, mi dal svoj tím vedcov a technikov a spoločne sme pracovali aj na ďalších projektoch.

Počas druhej svetovej vojny som sa dozvedela, že rádioaktívne ovládané torpéda, sú ľahko ovládateľné inými stranami. Vytvorila som signál so skokovou frekvenciou, ktorý by sa nedal sledovať ani zaseknúť. Spolu s priateľom skladateľom a klaviristom Georgeom Antheilom, sme vyvinuli zariadenie na tento účel – synchronizovali sme miniaturizovaný mechanizmus klavíru s rádiovými signálmi.

Na podobnom základe stojí
dnešné Wi-Fi, Bluetooth a GPS.